Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

Svět kolem nás se stále rychleji mění. Lidský pokrok ve všech oborech přináší mnoho užitku, nové možnosti a informace. Svět plný změn však má i svůj rub – nesnášenlivost, agresivitu, terorismus. Následky konfliktů bývají kruté. Vzpomeňte např. na teroristický výbuch v Atlantě v USA v devadesátých letech, kdy zahynulo více než 160 lidí. Statistika udává, že asi 80 procent lidí zemřelo právě na následky létajících skleněných střepů... Zlo, bohužel, nelze vymýtit. Nové poznatky a informace však mohou sloužit k tomu, abychom uměli zmírnit jeho následky, abychom se uměli účinně bránit. Jako důkaz mohou posloužit například značkové okenní fólie Sun Gard a Glass Gard. Výrobcem těchto fólií je floridská firma Film Technologies International. Fólie na okna se začaly v U.S.A. vyvíjet v šedesátých letech na objednávku kosmického programu NASA. V sedmdesátých letech byla výroba uvolněna i pro civilní sektor a od tohoto okamžiku se masově rozšířila. Fólie na okna dnes představují nezbytnou a mnohdy nenahraditelnou součást stávajících prosklených ploch, které ochraňují zdraví, život a majetek nejenom náš, ale i našich blízkých. V neposlední řadě nám nabízejí finanční úspory za energie v zimě a umějí také snižovat teplotu interiéru v létě, přičemž zlikvidují minimálně 96% škodlivého UV záření. Zanedbatelné není ani větší soukromí a bezpečí, které fólie poskytují.

Fólii tvoří laminovaný polyesterový film se speciálními úpravami směřujícími k dosažení požadovaných fyzikálních vlastností. Na tomto materiálu je nanesen lep, kterým se fólie nalepí na skleněnou plochu. A na rozdíl od mnohých jiných má bezpečnostní fólie SMC AX skutečnou sílu 300 mikronů a fólie SCX 350 mikronů. Uvedené bezpečnostní fólie se v celosvětovém měřítku řadí mezi špičkové výrobky. Další nespornou výhodou námi dodávaných bezpečnostních fólií je to, že jsou vyráběny nejen ve standardní šíři 1,524 m, ale jako doposud jediná je vyráběna SMC AX i v šíři 1,83 m, což umožňuje instalovat větší plochy z jednoho dílu, popř. se výrazným způsobem omezí prořez (nepotřebný odpad fólie). Výhodou těchto fólii je snadná instalace i na již původní zasklené plochy. Bezpečnější domov či zaměstnání si tedy můžete dopřát i bez složitých zásahů a výměn skleněných výplní. Jsme výhradní distributoři těchto fólií pro Českou republiku - SDI Česká republika. Námi dodávané a instalované bezpečnostní fólie SMC AX a SCX mají atest Kriminalistického ústavu Policie ČR a atest Státní zkušebny ČR v kategorii P2 proti proražení, což vyžadují pojišťovny pro kvalitní, vysoce pevnostní zabezpečení skleněných ploch. Samozřejmostí jsou atesty na zdravotní nezávadnost a filtraci škodlivého ÚV záření.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Zkoušky bezpečnostních fólii odolnosti proti proražení vychází z Evropského standardu a jsou opravdu náročné. Na sklo rozměru 800x900mm opatřené fólii se spustí ocelová koule o hmotnosti 4,1 kg, a to doprostřed do tří bodů rovnostranného trojúhelníku o straně 14 cm. Jedná se tedy o tři údery uvedenou koulí, pokaždé do jednoho z bodů. Stupeň P1 mechanické odolnosti znamená, že koule se vrhá kolmo na sklo z výše 1,5 m. Stupeň P2 představuje pád ocelové koule z výšky 3 m. Ani při jednom pokusu napadení nesmí koule propadnout sklem opatřeným fólií. Při úderu sklo pouze popraská, házené předměty však nepropustí a tím ochrání nejen interiér, ale zejména osoby, které se uvnitř nacházejí. K otestování fólií v praxi, jsme předali desítky tabulí skel s nalepenou bezpečnostní fólií SMC AX, útvaru rychlého nasazení Policie ČR („URNA“), který prováděl na bývalé vojenské základně v Milovicích kompletní náročné zkoušky zaměřené především na odolnost proti teroristickým útokům na prosklené plochy.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Bezpečnostní okenní fólie byly odzkoušeny a předvedeny v Milovicích před zraky diváků. Cílem ukázky bylo informovat veřejnost o parametrech fólií a názorně demonstrovat kvalitu a ochranné vlastnosti bezpečnostních fólií. Představitelé distributorů fólií se sešli se zástupci Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, pojišťoven,bezpečnostního odboru Úřadu vlády, Kriminalistického ústavu, branně bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Nechyběly ani televizní a rozhlasové štáby, ani zástupci tisku.Tato veřejná ukázka byla zaměřena především na ochranu proti vandalům, zlodějům a proti teroristickým útokům.

Přítomní mohli nejprve shlédnout účinek tzv. „Molotovova koktejlu“ (zápalné láhve) na okně, které nebylo opatřeno ochranou fólií. Po vhození zápalná láhev prorazila sklo a vše za sklem bylo okamžitě v plamenech.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Další útok byl již proveden na sklo s bezpečnostní fólií SMC AX. Výbuch této nebezpečné zbraně nepronikl za sklo opatřené bezpečnostní fólií .Zápalná láhev se rozbila o sklo, které odolalo útoku a plameny vyhořely před touto bariérou! V reálném životě to znamená vyloučení ohrožení osob, které jsou v interiéru a záchranu majetku, který by byl jinak okamžitě v plamenech. Bezpečnostní fólie vydržela nejen náraz, ale i následný vzniklý požár.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Další ukázka se vztahovala k ohrožení osob a majetku při explozi. Při tomto pokusu panovala nejpřísnější bezpečnostní opatření a přítomní diváci mohli zhlédnout sílu výbuchu ze vzdálenosti min. 100m. I tam pocítili diváci silnou tlakovou vlnu. Výbušnina ale opět neprolomila sklo a zabránila tak možným úrazům a ztrátám na životech, které vznikají od letících střepů skel. Tato zkouška demonstrovala účinky pouličního výbuchu a fólie bezpečně odolala.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

I útok dlažební kostkou, která se v poslední době často stává zbraní v ruce vandalů, dopadl dobře. Sklo se sice popraská, ale nepropustí vržený předmět a nedojde tak k prohození i možnému následnému zranění osob buď samotným předmětem, nebo ostrými střepy skla.

Velmi atraktivní byly ukázky odolnosti bezpečnostních fólií vůči střelným zbraním. Střelba z malorážky i z brokovnice dopadla na výbornou. Ochranná fólie udržela sílu střely a zabránila průniku projektilu sklem. Opět bylo možno porovnat rozdíl mezi střelbou na okno bez fólie a na okno s bezpečnostní fólií. Bez sebemenších problémů prostřelí jak malorážka, tak brokovnice sklo, které není vybaveno bezpečnostní fólií. Navíc se vytvoří ostré střepy, které se stávají velmi nebezpečnými a v minulosti již způsobily mnoho zranění – bohužel řada z nich měla ty nejtragičtější následky.

Na rozdíl od toho sklo s bezpečnostní fólií udrží i několik opakovaných střel. Diváci mohli na vlastní oči a velmi zblízka vidět, jakou stopu zanechá střela na skle s fólií. Sklo pouze v místě nárazu kruhovitě-paprskovitě popraská, ale střela dovnitř nepronikne. Mnoho zúčastněných ještě dlouho po ukázce studovalo následky střel a se zaujetím porovnávali výsledky střelby z brokovnice a malorážky na chráněné i nechráněné sklo.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Všichni se tak mohli přesvědčit, že bezpečnostní fólie SMC AX významným způsobem eliminují riziko úrazu roztříštěným sklem, nepropustí oheň, byť hořlavina přilnula na sklo a útočníka s kamenem či tyčí může fólie zcela odradit, protože než se přes ni dostane, bývá zpravidla odhalen nebo zneškodněn. Navíc nainstalované fólie považují pojišťovny za významný ochranný prvek a jako takové je uznávají a bonifikují. Mezi subjekty, které bezpečnostní fólie SMC AX již využívají, patří jak domácnosti a majitelé rodinných domků, tak i banky, úřady, obchodní řetězce, nemocnice, školy, výrobní haly, sportovní zařízení a další instituce.

Ve státech EU je uzákoněno povinné vybavení veřejných budov touto ochranou!

Ochranné a bezpečnostní fólie se dodatečně instalují na již stávající okna a prosklené plochy! To je jejich obrovská a nezastupitelná výhoda !! Navíc všechny fólie SunGard a GlassGard jsou vybaveny zdvojenou protioděrovou vrstvou, takže fólie se myje zcela běžným způsobem jako sklo bez ní. Šíře dodávaných fólií je standardně 152,5 cm. Americká firma Film Technologies International však dokázala vyrobit bezpečnostní fólii SMC AX i o šířce 183 cm. Tuto velikost s šířkou 183 cm dodáváme v ČR pouze my. Je velice vhodná na vetší skleněné plochy (např.výlohy,haly) a instaluje se bez napojování.

Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Pro své vynikající odzkoušené vlastnosti tedy doporučujeme všechny typy folií Sun Gard a Glass Gard. Zejména jako ochranu proti proražení a roztříštění skla, slouží jako ochrana před zloději a vandaly, proti ÚV záření a skleníkovému efektu (vedru v létě), v zimě pak zabránění zbytečnému úniku tepla z budov. Přesně podle Vašich požadavků Vám vybereme a navrhneme takový druh fólie, se kterým budete maximálně spokojeni. A navíc pomůžeme snížit starost o vaše blízké a o váš majetek - a to už opravdu stojí za to!Certifikace kvalityZkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení
Zabezpečte si včas Váš majetek!

Změna adresy společnosti

30.07.2013
Od 1.8.2013 nás najdete na nové adrese: Doudlevecká 23, Plzeň.
Výměna odkazů optimalizace PageRank.cz TOPlist Okenní fólie EWF TopList RankPage blog bloger.cz