Elektrická požární signalizace - EPS

 Požární signalizace 

Elektrická požární signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru a vyhlášení požárního poplachu.

 

Jak pracuje elektronická požární signalizace

Po detekci zahoření a vyhlášení požárního poplachu je požární alarm elektronicky nahlášen do místa dohledu nad objektem a na PCO Hasičského záchraného sboru. Současně jsou aktivovány navazujících požárně-bezpečnostní zařízení (únikové východy, VZT, odvětrání, požární rozhlas, apod.).

Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS (elektrická  požární signalizace) a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se akusticky a opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru již v počáteční fázi vzniku požáru, kdy ještě nedošlo k přímému vzplanutí. Důležité objekty se napojují na pulty HZS.

Projekty, dodávky, montáže, revize, servis

Provádíme instalace požárního zabezpečení objektů od menších (rodinné domy, malé provozovny, drogerie atd.) po velké, jako jsou peněžní ústavy, archivy, letiště, muzea, galerie, úřady, instituce, výrobní areály, sklady, atd.

Nabízíme kompletní dodávky elektronické požární signalizace včetně projektové dokumentace, výchozí revizní zprávy a pravidelných servisních a revizních prohlídek.

 

Elektronická požární signalizace (EPS) 

 

 

 

 

Používané technologie

Při instalacích využíváme systémů od renomovaných výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka vzhledem k velikosti objektu s optimálním využitím poměru výkon-kvalita-cena, při dodržení norem.

Systémy EPS

Velké objekty - Bosch, Labor Strauss, Zettler, Lites, Esser, Alarcom, atd.
Menší objekty - Eltek , atd.

Detektory elektrické požární signalizace (EPS) pracují na různých fyzikálních principech - vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení, popřípadě uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Na panelu ústředny nebo na monitoru obsluhy jsou uvedeny informace o celkovém stavu systému o případném požáru v objektu s detailní lokalizací.Na systém EPS (elektrická  požární signalizace) je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

  Elektrická požární signalizace, EPS, Požární signalizace      Elektronická požární signalizace (EPS)    Elektronická požární signalizace (EPS)

Výstup signalizace

Výstup signalizace je volen dle možností a požadavků po dohodě se zákazníkem.
- akustický a optický v místě stálé služby
- napojení objektů na Pult centrální ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru

 

Elektronická požární signalizace (EPS)
Elektronická požární signalizace (EPS)

 

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům pojišťovacích ústavů a s přechodem na normy EU, roste počet objektů s nainstalovanou požární signalizací. EPS je zařízení, které včas umožňuje snížit výši škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení technologických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních předpisů. Proti požárům se bráníme odpovědným přístupem k požární prevenci a nasazením moderní zabezpečovací techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši případných škod.
V této oblasti nabízíme komplexní instalace a profesionální servis těchto moderních technologií. Systém EPS vyžaduje znalosti dalších oborů, s kterými vytváří tzv. „inteligentní budovy" schopné automaticky reagovat na stavy ohrožující životy i majetky.  

Poskytujeme záruční a pozáruční servis a pravidelné servisní i revizní prohlídky EPS.

Informace:

Dle nových předpisů mají mít nové stavby funkční protipožární systémy a to včetně rodinných domů i bytů ! Požární hlásiče - včasná ochrana před požárem.

Významným prvkem zabezpečení objektů je požární signalizace. Zabezpečení objektů požární signalizací chrání životy a majetek. Požární signalizace stejně jako všechny alarmy musí instalovat profesionální firma. Zabezpečovací systémy vyžadují pro spolehlivou funkci jak zabezpečovací signalizace, tak protipožární signalizace pravidelné servisní prohlídky a revize. Většina výstupů signalizace požáru je u důležitých objektů elektronicky předávána na pult centralizované ochrany hasičského záchranného sboru. Požární signalizace chrání majetek a životy. Společnost DELTA Plzeň Vám zajistí protipožární ochranu Vašich objektů.

Zabezpečte si včas Váš majetek!

Změna adresy společnosti

30.07.2013
Od 1.8.2013 nás najdete na nové adrese: Doudlevecká 23, Plzeň.
Výměna odkazů optimalizace PageRank.cz TOPlist Okenní fólie EWF TopList RankPage blog bloger.cz