Přístupové systémy

Přístupové systémy - projekce, kompletní dodávky a montáže, revize, servis.

Při dodávkách a instalacích využíváme komponenty od osvědčených světových výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka s optimálním využitím poměru výkon-cena při dodržení norem a kvality. 

 

Přístupové systémyACS-line, Impro, Eskon, Rasch, Prastel, atd.

Nový stavebnicově řešený elektronický bezkontaktní systém kontroly a řízení vstupu IMPRO IXP220 včetně možnosti docházky od firmy Impro Technologies je všestraně využilelný.

Přístupový, kontrolní a vjezdový systém - Západočeská plynárenská a.s.


 

Přístupový systém ACS-line

Elektronický systém ACS-line, je moderním a výkonným nástrojem pro elektronické získávání a zpracování provozních dat. Hlavní důraz v koncepci systému ACS-line je kladen na široké technické možnosti, otevřenost pro další rozšiřování a na cenovou dostupnost. To vše nabízí systém ACS-line stovkám uživatelů již od roku 1998. Jde o výlučně český výrobek, vyvinutý a dále technologicky zdokonalovaný dle aktuálních potřeb zákazníka. Použití moderních technologií při konstrukci a výrobě systému zaručuje spolehlivý provoz a široké možnosti použití. Při vývoji a výrobě jsou uplatňovány dlouholeté zkušenosti v oblasti identifikačních technologií a sběru dat.

Hlavní přednosti ACS-line:

- universální použitelnost pro všechny provozy

- pokrytí kompletní personální agendy

- vysoce sofistikovaná funkčnost

- modularita (stavebnicové řešení)

- otevřenost pro další rozšiřování

- jednoduchá instalace a obsluha

- nízké pořizovací náklady

Jedná se o sběrnicový systém, jehož základní funkcí je evidování docházky zaměstnanců a kontrola přístupu (dveře, turnikety, závory atd.) do celého objektu nebo jeho částí. Další oblasti nasazení systému mohou být například objednávka stravy nebo evidence výroby. Napojením do počítače a příslušným softwarem jsou načtená data zpracována pro další použití. Modulární koncepce systému zajišťuje otevřenost pro dodatečné rozšiřování (přidávání dalších modulů). Dále nabízí možnost sestavení aplikace přesně na míru s použitím pouze skutečně potřebných komponentů, což snižuje na minimum pořizovací náklady. Všechny moduly jsou plně programovatelné z PC přímo v instalaci, je tedy možné kdykoliv změnit parametry celého systému bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do nainstalovaných součástí.

přístupové systémy

Systém ACS-line je navržen tak, aby jednoduše a spolehlivě plnil funkce v oblasti řízení lidských zdrojů jakékoliv organizace za velmi dobrou cenu, a ulehčil tak mnoho administrativní práce. Systém lze aplikovat v malé firmě, ale i v rozsáhlých provozech s velkým počtem zaměstnanců. Práce se systémem je velmi jednoduchá, příjemná a nevyžaduje žádné hlubší znalosti počítačové techniky. Všechny moduly systému jsou propojeny komunikační linkou (sběrnicí), která zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými moduly a do počítače. Pro instalaci stačí pouze natažení jednoho kabelu, na který se v libovolném místě připojují jednotlivé moduly. Napájení zajišťuje jeden centrální zdroj umístěný kdekoliv na trase komunikační linky.

přístupový systém - čtečka

Sběr dat:

Každá procházející osoba musí přiložit svůj identifikátor (karta, čip) na snímač terminálu nebo čtečky, která tuto událost uloží v paměti spolu s datem a časem a dle nastavení a přístupových práv provede další činnosti například otevření dveří. Typ průchodu se jednoduše volí na terminálu pomocí klávesnice a displeje. Jednodušší moduly kontrolují pouze příchod a povolují přístup dle nastavených přístupových práv. Na speciálních terminálech lze evidovat další údaje události jako číslo zakázky, práce, nebo objednávky stravy.

Zpracování dat:

Programové vybavení v počítači automaticky zajišťuje komunikaci s veškerým hardwarem. Informace ze systému mohou být načítány v nastavených intervalech (v případě potřeby kdykoliv mimo interval). Všechny programy systému vzájemně spolupracují a není nutno provádět vícenásobné zadávání personálních údajů. Další servisní programy umožňují konfiguraci celého systému popřípadě jeho on-line monitorování.

 

 

Identifikační média:

Každý uživatel je vybaven ID médiem pomocí kterého je jednoznačně identifikován v systému. Stejné médium lze využívat pro různé činnosti: docházka, přístup, objednávka stravy atd. Jako identifikační médium jsou používány kontaktní čipy Dallas, nebo bezkontaktní karty a přívěsky různých typů. Dále mohou být použity také otisky prstů.

Základní vlastnosti:

- použitelnost od 1 do 5000 uživatelů

- až 50 typů průchodů - přerušení pracovní doby

- výpis salda a dalších informací na display čteček

- ovládání elektrických dveřních zámků, turniketů, závor apod.

- možnost kontaktní i bezkontaktní identifikace

- možnost spojení a ovládání EZS

- nezávislost na počítači

Přístupový, kontrolní a vjezdový systém - Západočeská plynárenská a.s.

 

Systém ACS-line je soubor jednoúčelových zařízení, které svou spoluprácí tvoří celek zajišťující mnoho různých činností. Všechny funkční celky vzájemně spolupracují a pokrývají všechny oblasti řízení lidských zdrojů. Jednotlivé systémy lze použít i samostatně.

Systém ACS-line sleduje čtyři hlavní směry využití

Docházkový systém slouží k evidování a vyhodnocení pracovní doby a přesčasů zaměstnanců. Výsledkem jsou kompletní podklady pro mzdový systém.
Přístupový systém zabezpečuje ochranu majetku zamezením vstupu a pohybu nepovolaných osob. Umožňuje ovládání dveří, turniketů, závor atd.
Stravovací systém nahrazuje stravenkový systém ve všech druzích hromadného stravování. Umožňuje objednávání a výdej stravy pomocí docházkové karty.
Výrobní systém
slouží k evidenci a sledování zakázek v kusové i sériové výrobě. Provádí vyhodnocení odvedené práce a odpravovaných časů.

Pro speciální zakázkové aplikace mohou být provedeny různé modifikace stávajících komponentů a softwarových modulů dle konkrétních požadavků. Tak je možno systém aplikovat pro další oblasti využití identifikačních technologií např.: evidence autobusové dopravy, různé hlasovací systémy, vstupy na sportoviště, propojení na kamerové systémy...

Zabezpečte si včas Váš majetek!

Změna adresy společnosti

30.07.2013
Od 1.8.2013 nás najdete na nové adrese: Doudlevecká 23, Plzeň.
Výměna odkazů optimalizace PageRank.cz TOPlist Okenní fólie EWF TopList RankPage blog bloger.cz