Dotaz:

Objedn��vka Obvodov�� ochrana (Perimetrie)