Obvodová ochrana (Perimetrie)

Obvodová
ochrana -zabezpečení
venkovních prostor.

Od největších průmyslových a vojenských objektů, fotovoltaických elektráren až po malé aplikace.

 
Obvodová ochrana - způsoby zabezpečení
 - osazením infračervených bariér
- pomocí detekčních kabelů
- instalací mikrovlnných bariér
- nasazením termovizních kamer s analýzou obrazu
- kamerovými systémy CCTV se záznamem obrazu
 
Zabezpečení fotovoltaických elektráren 
 
 Investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) představují značné finanční hodnoty do instalovaných solárních technologií. Vlastní zařízení však není jediným rizikovým místem z hlediska bezpečnosti a případných ztrát. V případě odcizení nebo poškození zařízení FVE dochází také ke ztrátám z prodeje elektřiny, vícenákladům na opravy a dalším negativním dopadům. Finanční ztráty při odcizení nebo poškození solární elektárny mohou být velmi vysoké. Každý vlastník fotovoltaické elektrárny by měl proto uvažovat o jejím zabezpečení.
                                         
Standardy zabezpečení FVE
Jedná se zejména o požadavky bank a pojišťoven, které pracují podle svých interních standardů. Společným rysem všech těchto materiálů je požadavek na certifikaci použitých technologií a odborný návrh jejich použití. Některé subjekty jdou více do hloubky a předepisují konkrétní bezpečnostní prvky, jinde se spokojí s pojmem „objekt je elektronicky zabezpečen“. Otázka zabezpečení nesouvisí pouze s pojištěním, zajištěním financování nebo technickými normami. Finanční ztráty při poškození nebo odcizení části fotovoltaické elektrárny mohou být velmi vysoké, stejně jako náklady spojené s řešením takovéto situace.
Možnosti venkovního zabezpečení (perimetrie)
 
Základem budoucího kvalitního zabezpečení je podrobná analýza situace, stanovení bezpečnostních rizik, pojištění, návrh opatření a projekt řešení.
Důležitým krokem analýzy a návrhu řešení je definice typu útoku a to, v jaké fázi ho chceme detekovat. Z hlediska časového sledu událostí lze detekovat narušení perimetru (detekce pokusu o vniknutí do areálu) nebo sledovat vlastní technologie prostřednictvím tzv. předmětové ochrany, která nás upozorní ve chvíli, kdy již dochází k manipulaci s technologií (demontáž, poškozování).
Na základě našich praktických zkušeností, doporučujeme vždy použít kombinaci obou systémů. Tím je zajištěno, že poplach bude vyhlášen nejpozději v okamžiku manipulace s technologií. Celý systém, je vzhledem k bezobslužnému provozu a velmi často i odlehlosti, vhodné doplnit kamerovým systémem, který zprostředkuje jak vzdálený pohled do areálu v případě vzniku incidentu, tak zajistí i obrazový záznam dané situace.
Kamerový systém
Hlavní výhodou kamerového systému v porovnání s ostatními bezpečnostními technologiemi je to, že vám umožní VIDĚT. Vidět jak současnou situaci, tak i minulé děje a události. Tyto vizuální informace lze sledovat jak lokálně, tak i vzdáleně (přes datovou linku). Díky masivnímu rozvoji informačních technologií je dnes možné se do objektu podívat v podstatě odkudkoliv.
Bezpečnostní kamery poskytují doplňující informaci o situaci v objektu a umožňují identifikovat osoby či vozidla, která se v areálu a jeho okolí vyskytují. V kombinaci s detekcí na úrovni perimetru představují velmi efektivní nástroj pro zachycení, záznam a vyhodnocení kritických událostí. Obraz z kamerového systému je možné přenášet do mobilního telefonu nebo libovolného počítače.