Technická data fólií

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

Technická data výrobce ke stažení: RAR Excel


TECHNICKÁ DATA FÓLIÍ NA SKLO SDI - SUN GARD
    Stínící součinitel: Poměr toku slunečního tepla proskleným systémem k toku slunečního tepla za stejných podmínek čirou nestíněnou skleněnou tabulí. Definuje filtrační účinek prosklené plochy opatřené fólií.
SHGC: Koeficient slunečního tepelného zisku. Účinnost proskleného systému v % (přenesená sluneční energie, nebo pohlcená a dále vyzářená skleněným systémem do objektu).
Energie zadržená: Energie která nepronikne do interiéru
Energie odražená: Energie odražená ihned zrcadlením
Energie pohlcená: Energie která se absorbuje na skle a fólii, (Tato energie se dále redialuje jak do exterieru, tak do interieru).
Energie přenesená: Přímo procházející nezadržená energie sklem.
Viditelné světlo odražené: % světla které se odráží zpět do prostoru.
Viditelné světlo propuštěné: % světla které prochází sklem a fólií do interiéru. Světelná propustnost je zpracována technicky. Dle výzkumů:lidské oko vidí 30% technické propustnosti jako 50% viditelné.Technická propustnost 50 % je na rozhraní očního vnímání.
2(LE): Poměr denního propuštěného světla a sluneční energie procházejícími skleněným systémem při daném stínícím koeficientu.
UV propuštěné: Udává % zadrženého UV při 360 nm.
Emisivita: Relativní schopnost materiálu vyzařovat energii. Materiály s nízkou emisivitou (hliník) odrážejí, s vysokou (dřevo) odrážejí slabě.
"U" faktor: Koeficient celkového tepelného přenosu proskleným systémem.
Udávané hodnoty jsou měřeny na fólii která je nainstalována na čirém, jednoduchém skle 6 mm. silném. Hodnoty na jiném typu prosklení se liší.


Vybrané typy fólií:    Celková sluneční energie    Viditelné světlo    Další hodnoty
TYP FÓLIE    

Barva
    

Stín. součin.
    SHGC    

Zadržená %
    

Odražená %
    

Pohlcená %
    

Přenesená %
    

Odražené %
    

Propuštěné %
    

2(LE)
    

UV prop.
    

Emi-sivita
    

"U" faktor
Proti-sluneční, reflexní - interiérové (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro instalaci na vnitřní stranu vnějšího skla.
SMB 5/20 S    Bronz-stříbro    0,45    0,32    60,90    19,10    58,10    21,40    10,40    21,40    0,48    0,96    0,79    1,00
M - 20    Stříbro    0,25    0,22    78,30    44,10    45,50    10,40    55,90    14,50    0,58    0,99    0,62    0,91
M - 40    Stříbro    0,40    0,34    65,20    30,90    46,10    23,00    37,00    31,90    0,80    0,99    0,64    0,92
M - 20 S/G    Stříbro - kouř    0,28    0,24    75,60    31,20    59,50    9,30    20,50    9,40    0,34    0,99    0,59    0,89
M - 20 GL    Stříbro-zlato    0,27    0,25    76,50    40,80    47,80    11,40    38,90    14,60    0,62    0,99    0,61    0,90
M - 20 B    Stříbro-bronz    0,27    0,23    76,50    32,00    59,00    9,00    21,30    9,30    0,34    0,99    0,59    0,89
M - 20 GN    Stříbro-zeleň    0,25    0,22    78,30    41,50    48,90    9,60    24,70    8,80    0,35    0,99    0,61    0,90
SPNC - 35    Nikl-chrom    0,51    0,44    55,60    14,70    56,80    28,50    19,20    33,30    0,65    0,99    0,83    1,03
SPNC - 55    Nikl-chrom    0,74    0,64    35,60    8,20    38,60    53,20    10,30    59,80    0,81    0,99    0,86    1,04
BS - 35    Bronz - solar    0,39    0,34    66,10    31,10    46,70    22,20    24,50    37,00    0,95    0,99    0,62    0,91
BS - 50    Bronz - solar    0,50    0,43    56,50    22,80    45,50    31,70    17,50    48,20    0,96    0,99    0,65    0,92
Proti-sluneční, reflexní - exteriérové (záruka od výrobce 3 roky) Vhodné především pro instalaci na ditermická skla zvenku.
M - 20 XT    Stříbro    0,23    0,20    80,00    42,80    46,30    10,90    10,90    16,10    0,70    0,99    0,32    0,72
M - 40 XT    Stříbro    0,46    0,40    60.00    23,80    47,20    29.00    27,90    39,30    0,85    0,99    0,51    0,84
NC - 20 XT    

Nikl-chrom
    0,43    0,37    62,60    24,40    53,60    22.00    26,40    24,30    0,57    0,99    0,83    1,03
NC - 35 XT    Nikl-chrom    0,58    0,50    49,50    14,50    49,10    36,40    16,40    39,90    0,69    0,99    0,85    1,03
Proti-sluneční, nereflexní fólie - interiérové - autofólie (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro instalaci na skla. automobilů.
HP - 05 G    Šeď    0,41    0,35    64,30    15,20    67,70    17,00    6,60    4,00    0,10    < 5    0,71    0,96
HP - 20 G    Šeď    0,54    0,47    53,00    10,90    58,40    30,70    6,20    21,20    0,39    < 5    0,78    1,00
HP - 20 B    Bronz    0,58    0,52    49,50    9,40    57,00    33,60    9,10    21,90    0,43    < 5    0,85    

1,04
HP - 35 G    Šeď    0,65    0,56    43,50    8,50    48,80    42,70    7,10    38,00    0,58    < 5    0,84    1,03
HP - 35 B    Bronz    0,68    0,59    40,80    9,90    44,20    45,90    8,40    38,10    0,69    < 5    0,80    1,01
HP - 50 G    Šeď    0,68    0,66    38,20    10,20    43,00    47,00    9,20    47,70    0,76    > 5    0,79    1,00
HPGR - 35    Zeleň    0,71    0,62    38,20    8,70    41,40    50,00    7,90    38,20    0,71    > 5    0,86    1,04
Tepelně-izolační - interiérové (záruka od výrobce 10 let) Nejvyšší termoizolační účinek je dosažen při instalaci na sklo zevnitř. místnosti.
P - 50 NSN    Neutrál    0,45    0,39    60,90    35,40    34,10    30,50    34,60    50,1    1,11    0,99    0,68    0,94
P - 75 NSN    Neutrál    0,63    0,54    45,20    22,5    31,00    46,50    19,50    68,1    1,08    0,99    0,70    0,95
Privátní (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro zneprůhlednění skleněných ploch a pro rovnoměrné rozptýlení světla.
Z - 200    Mléčná perleť    0,82    0,66    28,70    13,20    22,30    64,50    16,40    69,70    0,85    < 5    0.86    1.04
BZ -100    Bronz - mat    0,69    0,72    39,50    13,50    37,50    49,00    11,20    36,20    0,77    < 5    0,89    1,09

 

- Fólie nejsou určeny pro instalaci na umělá skla (např.: polykarbonát, plexi apod.)! Jsou určena pouze na klasická rovná a hladká skla.

- Standardní šíře fólie je 1,524 m. Pouze u bezpečnostní fólie SMC – AX je možno dodat na přání šíře fólie 1,83 m. Délka fólie v roli
je 30,5 m.

- Námi dodávané okenní fólie splňují požadavky pro použití v České republice.

- Na ditermická skla v případě proti-slunečních fólií doporučujeme instalovat pouze fólie exteriorní (instalace venkovní). Fólie
interiorní lze instalovat pouze tehdy, nepotřebujeme-li vysokou proti-sluneční účinnost a jde nám spíše o snížení prostupu světla, nebo
nás zajímá více estetický vzhled.

- Interiérové nereflexní fólie se na skla budov v praxi prakticky neinstalují vzhledem k tomu, že jejich výkon je zajišťován především
absorpcí. Sluneční energie je tedy zachycována i absorpcí (pohlcením) a tím dochází k výraznému zvýšení teploty na skle vybaveném
touto fólií. Tato energie je dále vyzařována (redialována) jak do interiéru, tak do exteriéru (viz graf). To znamená, že účinnost těchto fólií
je nižší a navíc vzniká nebezpečí prasknutí skla. Proto se tyto fólie používají převážně na skla automobilů která se během jízdy
ochlazují a absorpci (teplo) odvádějí ven z vozu.
Fólie Power – 75 NSN je schválena i na boční okna v oblasti výhledu řidiče (přední boční okna).